apkdow

 Lịch sử Phiên Bản

 New update:  V2.0.2 Tải về

              Sửa lỗi trang chủ không hiển thị được

Bản cũ: 

            v2.0.1_a     Tải về

               fix menu
               cập nhật tính năng thông báo khi có phim và truyện mới

            v2.0.0     Tải về

                Cải thiện hiệu suất và sửa lỗi

                fix lỗi không đọc được truyện

                fix lỗi tự xoay ngang màn hình

                fix menu

             v1.5.0    Tải về

                fix lỗi 404

                fix kết nối tới sever

                fix không kết nối tới sever FEM

            v1.1.0    Tải về

                fix dao diện

            v1.0.0    Tải về

0 nhận xét:

Đăng nhận xét